Υπηρεσίες

H ASK Construction Management χρησιμοποιεί την μεγάλη εμπειρία της στους παρακάτω τομείς  

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Xρησιμοποιoύνται  εξειδικευμένες τεχνικές διαχείρισης έργων για την εποπτεία του σχεδιασμού, της αδειδότησης και  της κατασκευής ενός έργου, από την αρχή έως την παράδοσή του στον τελικό χρήστη.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στην ASK Construction Μanagement έχουν ανατεθεί έργα σε  ένα μεγάλο εύρος  που περιλαμβάνει από  πολυτελείς κατοικίες, οικιστικά συγκροτήματα, κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, εξειδικευμένες μελέτες interior design καθώς και μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.
Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός γίνεται  με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την αρμονική συνύπαρξη του κτιρίου με το υπάρχον φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του χρήστη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο νέο σύγχρονο και ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον οι ειδικές μελέτες και οι μελέτες εφαρμογής προσφέρουν ολοκληρωμένη λύση στο κατασκευαστικό τμήμα , με σκοπό την ολοκλήρωση κάθε έργου σε όσο πιο σύντομο χρονικό διάστημα καθώς και στην οριοθέτηση του ακριβές budget για την ολοκλήρωση του. Οι ειδικές μελέτες προσφέρουν επίσης λύσεις όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας κάθε κτιρίου(δίνοντας μεγάλη έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες ΑΠΕ) καθώς και στην πιο φιλική λειτουργία του προς το περιβάλλον, με σκοπό το όσο το δυνατόν μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ASK Construction Μanagement επιστρατεύει τη γνώση, την εμπειρία και την προσωπική αφοσίωση για τη μεταφορά κάθε αρχιτεκτονικού σχεδίου στην υλική του πραγματικότητα. Η κατασκευή ενός κτηρίου, μίας κατοικίας, ή ενός χώρου ιδιαίτερων απαιτήσεων αποτελεί τη μεταφορά του αρχιτεκτονικού σχεδίου στην πράξη, με την επιλογή των υλικών, τη εφαρμογή εμπεριστατωμένων μεθόδων και την καθοδήγηση και επίβλεψη της κατασκευαστικής διαδικασίας από την αρχή μέχρι το τέλος της.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η ASK Construction Μanagement παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες γύρω από τη βέλτιστη ανάπτυξη ακινήτων. Διακατέχοντας την ειδική τεχνογνωσία, παρέχει σε συνεργασία με ένα πολύ εξειδικευμένο δίκτυο συμβούλων όλες τις ερευνητικές υπηρεσίες, που θα αποτελέσουν τη βάση για τη σωστή, αειφόρο, επιτυχή και αποδοτική ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.