Σχετικά

Η ASK CONSTRUCTION MANAGEMENT είναι μία σύγχρονη τεχνική εταιρία η οποία απαρτίζεται από μια έμπειρη ομάδα μηχανικών, μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων και οικονομικών συμβούλων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα γρήγορης και ποιοτικής παραγωγής έργων καθώς και ένα πλήθος επιλογών και λύσεων σε ένα πολύπλοκο χώρο όπως είναι ο κατασκευαστικός τομέας, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την μελέτη εφαρμογής, την κατασκευή, το project management αλλά και την παροχή υπηρεσιών οικονομικού και νομικού συμβούλου με σκοπό την αξιολόγηση επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων.

Από όλη την ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων στο αντικείμενό τους συνεργατών, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αειφόρο ανάπτυξη καθώς και στην προσπάθειά για αντιστάθμιση του ανθρακικού αποτυπώματος σε όλα της τα project. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση έργων πολύ φιλικών προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα όμορφα τοποθετημένων στον σύγχρονο αστικό ιστό, ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες του τελικού χρήστη.